03-01-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய உலகத் தாய்மொழி தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

உலகத் தாய்மொழி தினம்               – ந. வீரா

கம்பன்  கவிநயம்-அபூர்வ  சகோதரர்கள் -ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

கனவுகளை மெய்ப்பிப்பாய்       -கவிதா  அ.கோ             

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

குற்றங்களைதல்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

சிவராத்திரி                       -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை  நான்  கேட்டேன்

-திருவிடைமருதூர்               -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -டிரைவிங் லைசன்ஸ்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால்,  மக்களுக்காக…-இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

கன்கார்ட் முருகன்          -முத்துலட்சுமி திவாகர்

பாலசந்திரிகை

உணவுப் பரிமாற்றம்               -கேயென்னார்

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- நோய்யும் காய்யும் -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கழுகுப்பார்வை                 -Selected Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

02-16-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காதலர் தினம்                        -இராம்கி

கம்பன் கவிநயம்-அங்கதன் தூது        -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

இயற்கையே நீயும் இசையே       -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

முதியோரைப் பேனல்          -வ.க.கன்னியப்பன்

நாட்டுப்புறக் காதல்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-சுவாமிமலை திருக்கோயில்-2     -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -வானம் கொட்டட்டும்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்                 -ந. வீரா

படித்ததில் பிடித்தது-பொம்மைத் துப்பாக்கி

-ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- பிரையோபில்லம் -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

ஊருணியில் ஊடல்            -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

02-02-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய குடியரசு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

கரோனா                             -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-சேது                -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கீழடியின் மேன்மை பாடுவோம்    -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பசியின் அருமை              -வ.க.கன்னியப்பன்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-சுவாமிமலை திருக்கோயில்-1      -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – ஹெலன்            -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-கல்யாணமாம் கல்யாணம்

-ஹரிஹரன்

பார்வை ஒன்றே போதுமே  -செல்வி. அதிதி அரவிந்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- நஞ்சை-புஞ்சை     -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கொடி காத்த குமரன்            -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on FIRST & THIRD Sunday of every month

01-19-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய பொங்கல் நல் வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

எங்களூர் பொங்கல்                   -இராம்கி

கம்பன் கவிநயம்-வீடணன் சராணகதி    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

பொங்கல் கும்மி                -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

வாழ்க்கை                    -வ.க.கன்னியப்பன்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஸ்ரீ மாசாணியம்மன்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -தர்பார்           -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-வாட்ஸ்-அப்-கதை  -ஹரிஹரன்

மின்னுலகம்                           -ந.வீரா

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- பூஞ்சைகள்       -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

மாட்டணை வீரர்               -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

01-05-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

செவ்வானம்                          -ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-கண்டேன் சீதையை    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

புத்தாண்டே வருக               -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கல்வியின் சிறப்பு              -வ.க.கன்னியப்பன்

கருணையின் வடிவம்              -கேயென்னார்

தரிசனம்                        -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

புத்தாண்டு வந்ததம்மா             -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-மீன் குளத்தி பகவதி-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -கைதி          –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-ஜெயகாந்தன்      -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- தேக்கு           -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

சூரியனோ? சந்திரனோ?          -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

12-15-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

தமிழினத்தின் அடையாளம்              -ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான் அறிவுரை    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

உன்னிலும் தெரிவாள் அவள்      –கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

காலத்தின் அதிசயம்               -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

குடிப்பிறப்பு                  -வ.க.கன்னியப்பன்

மகள் உடைத்த உண்டியல்         -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஈச்சனாரி விநாயகர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-என்னை நோக்கிப் பாயும் தோட்டா

–லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-சுஜாதாவின் பதிவு  -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே.. -கிறிஸ்துமஸ் கள்ளி  -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                -ilearntamilnow.com

நன்கொடை வேண்டி…          -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

12-01-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

கேள்விக் குறியாய்               –கவிதா அ.கோ

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான்-ராவணன் அறிமுகம்

                 -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

மின்சார மரம்                        -ந. வீரா       

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

உய்ய வழி                      -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…          -ஷாகுல் ஹமீது

நாவின் பயன்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

முயற்சியின் புது அர்த்தம்           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

              -நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -அருவன்        –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

                                    -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-பச்சைக்கண்ணாடி

                               -எஸ்.எல்.வி மூர்த்தி-ஹரிஹரன்

                     சுய வழிகாட்டுதல் முறை   -ilearntamilnow.com

 பச்சை நிறமே… – தற்கொலைக்கு தூண்டும் தாவரம்

                                    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                       -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                      -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                      -ilearntamilnow.com

          காட்டில மாட்டிக்கிட்டாங்க             -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                          -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

11-17-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காருக்குள்ளே நேரு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-சீதையின் நிலை        -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

நட்பின் பிரிவு                  -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அழகினை அறிவோம்              -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

வள்ளி முருகனின் சிரிப்பு           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-குருவாயூர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -பிஹு           –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-திருநெல்விருந்து-சுகா

-ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -மல்லிகை அரிசி   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

சறுக்குவதில் செருக்கு…           -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

11-03-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

தமிழராகி வாழ்த்துவோம்                -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-மாலைநேரம்          -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

நொடிகளைச் சேமிப்பாய்…        -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அறிய வழி தெரியவில்லையே       -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

இறைவன் போட்ட முடிச்சு        -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-திருச்செங்கோடு-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -பிகில்           –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

இங்க் பேனா-சுஜாதா என் நினவில்     -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -ட்யூலிப்          -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

எறும்பு ஊற…                  -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

10-20-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு    -www.anandachandrikai.com

சுவாசமாகிய மூச்சு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-லங்காபுரி லாவண்யம்  -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கனவு கனியும் வரை             -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்             -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

காலத்தினால் அழியாத உதவி       -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-வடபழனி-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – Intersexion-இடைப்பாலினத்தவர்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

நியூ அட்மிஷன் ஹெட் மாஸ்டர்         -மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -பச்சை பூக்கோசு   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

வானில் ஒரு தீபாவளி            -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com