12-15-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

தமிழினத்தின் அடையாளம்              -ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான் அறிவுரை    -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

உன்னிலும் தெரிவாள் அவள்      –கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

காலத்தின் அதிசயம்               -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

குடிப்பிறப்பு                  -வ.க.கன்னியப்பன்

மகள் உடைத்த உண்டியல்         -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஈச்சனாரி விநாயகர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-என்னை நோக்கிப் பாயும் தோட்டா

–லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-சுஜாதாவின் பதிவு  -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே.. -கிறிஸ்துமஸ் கள்ளி  -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                -ilearntamilnow.com

நன்கொடை வேண்டி…          -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

12-01-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

கேள்விக் குறியாய்               –கவிதா அ.கோ

கம்பன் கவிநயம்-அனுமான்-ராவணன் அறிமுகம்

                 -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

மின்சார மரம்                        -ந. வீரா       

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

உய்ய வழி                      -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…          -ஷாகுல் ஹமீது

நாவின் பயன்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

முயற்சியின் புது அர்த்தம்           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

              -நாமக்கல் ஆஞ்சநேயர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -அருவன்        –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

                                    -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-பச்சைக்கண்ணாடி

                               -எஸ்.எல்.வி மூர்த்தி-ஹரிஹரன்

                     சுய வழிகாட்டுதல் முறை   -ilearntamilnow.com

 பச்சை நிறமே… – தற்கொலைக்கு தூண்டும் தாவரம்

                                    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                       -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                      -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                      -ilearntamilnow.com

          காட்டில மாட்டிக்கிட்டாங்க             -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                          -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

11-17-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காருக்குள்ளே நேரு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-சீதையின் நிலை        -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

நட்பின் பிரிவு                  -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அழகினை அறிவோம்              -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

வள்ளி முருகனின் சிரிப்பு           -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-குருவாயூர்-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -பிஹு           –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

படித்ததில் பிடித்தது-திருநெல்விருந்து-சுகா

-ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -மல்லிகை அரிசி   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

சறுக்குவதில் செருக்கு…           -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

11-03-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் வணக்கம்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

தமிழராகி வாழ்த்துவோம்                -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-மாலைநேரம்          -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

நொடிகளைச் சேமிப்பாய்…        -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அறிய வழி தெரியவில்லையே       -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

இறைவன் போட்ட முடிச்சு        -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-திருச்செங்கோடு-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -பிகில்           –லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

இங்க் பேனா-சுஜாதா என் நினவில்     -ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -ட்யூலிப்          -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

எறும்பு ஊற…                  -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

Published on first Sunday & Third Sunday of every month

10-20-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு    -www.anandachandrikai.com

சுவாசமாகிய மூச்சு                     -ந.வீரா

கம்பன் கவிநயம்-லங்காபுரி லாவண்யம்  -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கனவு கனியும் வரை             -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தீபாவளி வாழ்த்துக்கள்             -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்…         -ஷாகுல் ஹமீது

காலத்தினால் அழியாத உதவி       -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-வடபழனி-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – Intersexion-இடைப்பாலினத்தவர்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

நியூ அட்மிஷன் ஹெட் மாஸ்டர்         -மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே… -பச்சை பூக்கோசு   -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

வானில் ஒரு தீபாவளி            -Selected photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com

10-06-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம்.

ஆனந்தசந்திரிகை 10-06-2019 இதழில் …

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காந்தி வந்தார் … – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம் –
கம்பன் காட்டும் வழி – ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

பால்யத்தைத் தேடி- கவிதா அ.கோ

அலைவன் – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

நவசக்தி வாழ்த்து – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்… ஷாகுல் ஹமீத்

காந்தியின் புன்னகை – கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

– திருவக்கரை – லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- அம்பிளி – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…- இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை – www.ilerntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- கொக்கோ லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilerntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilerntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilerntamilnow.com

கைப்பந்தா? கால்பந்தா?

சிரிப்போ சிரிப்பு

09-15-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம்.

ஆனந்தசந்திரிகை 09-15-2019 இதழில் …

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

நிலவை நோக்கி… – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம் – யார் தலைவன்? – ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அலைவன் – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கணபதி சரணம் – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில்… ஷாகுல் ஹமீத்

எழுக! எழுகவே!! – கவிதா அ.கோ

நிஜம் நிழலான போது…- கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-பாண்டவ தூத பெருமாள் – லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-சால்மன் ஃபிஷிங் இன் யேமான் – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…- இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை – www.ilerntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- திராட்சை லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilerntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilerntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilerntamilnow.com

ஊதி அணைக்க ஆளில்லை…

சிரிப்போ சிரிப்பு

09-01-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம்.

ஆனந்தசந்திரிகை 09-01-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

கவிதை – முதல் கவிதை – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்- இது நியாயமா? -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கவிதை – சின்னச் சின்னப் பாதம் – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

கவிதை – நான் நானாய்… – கவிதா அ.கோ

உதவி செய்யப் போய்… – கேயென்னார்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – கேம் ஓவர் – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை

பச்சை நிறமே – காரமான மிளகாய்கள் – லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

பானையைக் காணோம்

சிரிப்போ சிரிப்பு

08-18-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

வணக்கம். இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள்

ஆனந்தசந்திரிகை 08-18-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

ஆடி வந்த மாரியம்மா – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம் – பிறனில் விழையாமை -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அன்னை தரிசனம் – கேயென்னார்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

நிழற்குடை – கவிதா அ.கோ

மனிதனுக்குக் கிடைத்த ஆயுள் – கேயென்னார்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – நேர்கொண்ட பார்வை – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை

பச்சை நிறமே – உருளைத்தக்காளி – லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

உசத்திப்பிடி

சிரிப்போ சிரிப்பு

08-04-2019 ஆனந்தசந்திரிகை

https://drive.google.com/open?id=1wT9e0_LP_HpNJfdSKMyktI0HT9f3h4zL

அன்பு வாசகர்களே!!!

வணக்கம்.

ஆனந்தசந்திரிகை 08-04-2019 இதழில் …

வள்ளுவன் வாக்கு

கவிதை – பாதையில் பயணம் – ந. வீரா

கம்பன் கவிநயம்-நடையழகு-ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அலைவன் – தொடர்கதை – இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

கவிதை – முதன் முதலாய் – ஜி. ராஜன்

மஜாகிச்சன் – பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஈராக் போர்முனையில் – ஷாகுல் ஹமீத்

புல்லும் பூமியைச் சுமக்கும் – கேயென்னார்

கவிதை – மாயை – கேயென்னார்

கவிதை – இயற்கை – கவிதா அ.கோ

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – Alpha – லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக… இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

மழலை மழைத்துளிகள் – மணிமீ

சுய வழிகாட்டுதல் முறை

பச்சை நிறமே – குங்குமப்பூ – லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ – www.ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக – www.ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க… – www.ilearntamilnow.com

வெயில் விரட்டுது

சிரிப்போ சிரிப்பு