09-06-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஓணம் வாழ்த்துக்கள், உழைப்பாளர் தின வாழ்த்துக்கள், மற்றும் ஆசிரியர் தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

ஓணம் பண்டிகை                   -கேயென்னார்

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கொடுஞ்சொல்                  -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

இறை இல்லம்                    -கவிதா அ. கோ

மஜா கிச்சன்                  -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

எறும்பிடமும் கற்கலாம்              -கேயென்னார்

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

ஃப்ரூட்டி                                 -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

மகாமாரியம்மன் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- கப்பேலா          -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- ரத்னாபாயின் ஆங்கிலம்-சுந்தர ராமசாமி

-பெல்ஜியம் பிரியா

நாவல் விமர்சனம்-கங்காபுரம்-அ.வெண்ணிலா

-யோகேஸ்வரன் ராமநாதன்

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- எருக்கு             -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

பறக்கிறேனா? மிதக்கிறேனா?        -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

08-16-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய சுதந்திர தின வாழ்த்துக்கள், ஸ்ரீ கிருஷ்ண ஜெயந்தி வாழ்த்துக்கள், மற்றும் விநாயக சதுர்த்தி வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

சாம்பலாகாது நம்பிக்கை                   -ந.வீரா

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

இரப்பு                         -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

விநாயகர் சதுர்த்தி                    -கேயென்னர்

மஜா கிச்சன்                  -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

படித்ததில் பிடித்தது – எடை           – ஹரிஹரன்

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

தாயின் நினைவில்                    -கேயென்னர்

உழவன்                                  -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

திருச்சேறை லிங்கேஸ்வரர் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- Wonder           -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- குளத்தங்கரை அரசமரம்

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- கடுகு-              -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

கொரோனா காலக் காதல்          -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

08-02-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்

https://drive.google.com/file/d/1VCbnOinxa_jQdiNpVowTtsOj2UfRcjj5/view?usp=sharing

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

மனிதநேயம் காப்போம்             -கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கடன்                         -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

அந்தப் பரமன்                     -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                   -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

கடவுச்சீட்டு                              -ஸ்ரீநி

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

அன்பு உள்ளங்களைத் தேடி            -கேயென்னர்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

அழுக்கு சுவாமி சித்தர் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்- Dil Bechara  -லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்- பந்தயம் – ஆன்டன் செகாவ்

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- சிறுதானியங்கள்      -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

கொரட்டை விடாமத் தூங்கு         -Selected Photo சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke

07-19-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்

https://drive.google.com/file/d/1lCJsHdS63pxGtZ1UNGTHi_QkZbBqwMd-/view?usp=sharing

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

எதிர்பார்ப்பு                       -கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                      -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

கொல்லாமை                   -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்              -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

இறையருள் வேண்டும்                -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                   -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஒரு திகில் பயணம்                         -ஸ்ரீநி

அரியணைக்கான போராட்டம்    -வ. செளந்தரராஜன்

உணர்ச்சிக்கவிதை                         -ந.வீரா

பைரவன்பட்டி                       -கேயென்னர்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-ஸ்ரீ சாயாவனேஸ்வரர் திருக்கோயில் -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்-A Billion Color Story-லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்-அம்மா ஒரு கொலை செய்தாள்-அம்பை

-பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …  -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…-கோரைப்புல்           -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                   -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                  -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                   -ilearntamilnow.com

முகத்தை மூடிச் சிரிக்கிறாய்           -Selected Photo சிரிப்போ சிரிப்பு                   -Selected Joke