05-17-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய அன்னையர் தின வாழ்த்துக்கள்

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

மானிடத்தெய்வங்களாய்          – கவிதா அ.கோ

உரைசால் பத்தினி                   -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

அனைதந்தை இல்லத்துச் சுகம்   -வ.க.கன்னியப்பன்

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மனிதாபிமானம்                         -ஸ்ரீநி

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

அரியணைக்கான போராட்டம்  -வ. செளந்தரராஜன்

விருட்சம்                              -ஸ்ரீநி

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

– அவிநாசியப்பர் கோவில்        -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் – வரன அவஸ்யமுண்டு

– லோகமாதேவி

வாசிப்பரங்கம்…              -பெல்ஜியம் பிரியா

பாலசந்திரிகை

இணையதளப்பள்ளியில் கற்க …-ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- யானைக்கொழிஞ்சி -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                 -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                 -ilearntamilnow.com

வாழ்க்கையின் ஓரத்திற்கே…       -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                 -Selected Joke

05-03-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ரமலான் தின வாழ்த்துக்கள்

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

வாழ நினைத்தால்                  வாட்ஸ்-அப்

உரைசால் பத்தினி                   -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

வெல்லு “மே” ஒண்ணு               -நா. வீரா

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

தடக்…தடக்…தடக்…             கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

தாயன்பு                        -கேயென்னார்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

– ஆற்றுக்கால் பகவதிஅம்மன்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் Me before you – லோகமாதேவி

பாலசந்திரிகை

சுய வழிகாட்டுதல் முறை      -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…  -ஜப்பானின் தேநீர் சடங்கு

-லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                 -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக                -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…                 -ilearntamilnow.com

நம்பிக்கை                     -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                 -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.comPublished on FIRST & THIRD Sunday of every month

04-05-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

இது ஒரு கொரோனாக் காலம்            – ந.வீரா

கம்பன்  கவிநயம்-தியாக சிகரம்        -ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

கொரோனாவே மாய்ந்துபோ        – கவிதா அ.கோ

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

இல்வாழ்க்கை                 -வ.க.கன்னியப்பன்

மீன் தொட்டி                            -ஸ்ரீநி

கொரோனா வந்தது                -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-பிள்ளையார்பட்டி ஸ்ரீகற்பகவிநாயகர்

-லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -பராசைட் –      லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- நித்தியகல்யாணி    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

மெளனமே சாட்சியாய்…         -Selected Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

03-15-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய ஞாயிறு தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

மாதரைப் போற்றுக               – கவிதா அ.கோ

கம்பன்  கவிநயம்-மற்றொரு அபூர்வ சகோதரர்கள்-ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

பரிட்சைக்கு நேரமாச்சு                 -ந. வீரா

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

பொருள் செயல்வகை           -வ.க.கன்னியப்பன்

பாசம்                                 -ஸ்ரீநி

நண்பர்களின் மீள்சேர்க்கை          -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை  நான்  கேட்டேன்

-திருக்கடையூர்                  -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -The sky is pink -லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால்,  மக்களுக்காக…

-இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- அசோக மரம்    -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கரோனா சாமியார்               -Selected  Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

03-01-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய உலகத் தாய்மொழி தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன்  வாக்கு

உலகத் தாய்மொழி தினம்               – ந. வீரா

கம்பன்  கவிநயம்-அபூர்வ  சகோதரர்கள் -ஸ்ரீ  ஸ்ரீதர்

கனவுகளை மெய்ப்பிப்பாய்       -கவிதா  அ.கோ             

அலைவன்           -இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

குற்றங்களைதல்                 -வ.க.கன்னியப்பன்

சிவராத்திரி                       -கேயென்னார்

மஜாகிச்சன்                -பத்மஜா  கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை  நான்  கேட்டேன்

-திருவிடைமருதூர்               -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம்  -டிரைவிங் லைசன்ஸ்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால்,  மக்களுக்காக…-இராம்கி  இராமகிருஷ்ணன்

கன்கார்ட் முருகன்          -முத்துலட்சுமி திவாகர்

பாலசந்திரிகை

உணவுப் பரிமாற்றம்               -கேயென்னார்

சுய  வழிகாட்டுதல்  முறை   -ilearntamilnow.com

பச்சை  நிறமே…- நோய்யும் காய்யும் -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

கழுகுப்பார்வை                 -Selected Photo

சிரிப்போ  சிரிப்பு              -Selected  Joke

02-16-2020 ஆனந்தசந்திரிகை

அன்பு வாசகர்களே!

அனைவருக்கும் இனிய காதலர் தின வாழ்த்துக்கள்.

இந்த இதழில்….

ஆனந்தசந்திரிகை

வள்ளுவன் வாக்கு

காதலர் தினம்                        -இராம்கி

கம்பன் கவிநயம்-அங்கதன் தூது        -ஸ்ரீ ஸ்ரீதர்

இயற்கையே நீயும் இசையே       -கவிதா அ.கோ

அலைவன்            -இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

முதியோரைப் பேனல்          -வ.க.கன்னியப்பன்

நாட்டுப்புறக் காதல்

மஜாகிச்சன்                 -பத்மஜா கிருஷ்ணன்

ஞானசந்திரிகை

ஆலயமணியின் ஒசையை நான் கேட்டேன்

-சுவாமிமலை திருக்கோயில்-2     -லோகமாதேவி

மாயசந்திரிகை

திரை விமர்சனம் -வானம் கொட்டட்டும்

-லோகமாதேவி

லோகசந்திரிகை

மக்களால், மக்களுக்காக…

-இராம்கி இராமகிருஷ்ணன்

பாலசந்திரிகை

தாமஸ் ஆல்வா எடிசன்                 -ந. வீரா

படித்ததில் பிடித்தது-பொம்மைத் துப்பாக்கி

-ஹரிஹரன்

சுய வழிகாட்டுதல் முறை     -ilearntamilnow.com

பச்சை நிறமே…- பிரையோபில்லம் -லோகமாதேவி

தமிழ்த்தேனீ                -ilearntamilnow.com

வண்ணமிடுக               -ilearntamilnow.com

கற்க…கற்க…               -ilearntamilnow.com

ஊருணியில் ஊடல்            -Selected Photo

சிரிப்போ சிரிப்பு                -Selected Joke

Learn Tamil at www.ilearntamilnow.com

Read Tamil at www.Anandachandrikai.com

Watch Tamil at www.Tamizharangam.com